Latvia
Ātrā meklēšana
Kategorija:
Vecums:
-
 
Bez maksas atrodi randiņu partneri no savas apkārtnes un nosūti viņam/viņai ziņu. Bez maksas izveido individuālu profilu ar savu aprakstu un saņem vēstules no citiem reģistrētiem lietotājiem.
Andris (30)
Jurmala
Neregulāras tikšanās
Ja es vēlreiz varētu visu sākt no sākuma, dažas lietas es darītu citādi.
Statuss: neprecējies
Es dzīvoju: viens

Atrašanās vieta:
Jūrmala
Aija (26)
Ogres novads
Dēka
Ja Tev ir labs darbs, Tu esi uzmanīgs un pieklājīgs, tad vienkārši atraksti man un redzēsim, vai mēs saprotamies.
Statuss: neprecējies
Es dzīvoju: viens

Atrašanās vieta:
Ogre
Kristine (43)
Riga
Neregulāras tikšanās
Meklēju mīļu vīrieti, kas mani uzklausītu un arī cītādi būtu ļoti pretimnākošs. Visi mani draugi ir draugs. Tikai man nebija. K...
Statuss: neprecējies
Es dzīvoju: viens

Atrašanās vieta:
Rīga
Kaspars (40)
Salaspils novads
Neregulāras tikšanās
Vienkārši atraksti man ziņu. Vai jums ir arī viens? Reģistrēties drīz jūs ...
Statuss: neprecējies
Es dzīvoju: viens

Atrašanās vieta:
Salaspils
Maris (31)
Rezekne
Dēka
Mīlestība ir tik skaista. Ja vien esi to atradis. Ja es būtu sākt savu dzīvi atkal jauna, es vēlētos darīt visu, kā vorher.Ich mīl...
Statuss: neprecējies
Es dzīvoju: viens

Atrašanās vieta:
Rēzekne
Diana (23)
Jekabpils
Neregulāras tikšanās
Tagad vai nekad, Tev jāizlemj. Tas ir tik garlaicīgi vienatnē. Es vēlos vīrieti, ar kuru es varētu būt vakariņas kopā.
Statuss: neprecējies
Es dzīvoju: viens

Atrašanās vieta:
Jēkabpils
Vai tu partneri, attiecîbas vai lielo mûþa mîlestîbu? To visu ir iespçjams atrast ðeit, bezmaksas tieðsaistes brîvo personu birþâ. Sadaïâ 'Iepazîðanâs' (Dating Community) tu vari flirtçt ne tikai ar brîvâm personâm no sava reìiona, bet arî sazinâties ar cilvçkiem no visas pasaules, un vçlreiz iemîlçties. Izmantojot opciju 'Viòð meklç viòu' vai 'Viòa meklç viòu', tu vari atrast un satikties ar brîviem cilvçkiem tavâ tuvumâ. Vienkârði izvçlies atbilstoðo reìionu un tiks parâdîtas piemçrotas personas. Atbildi uz jau izveidotajiem iepazîðanâs sludinâjumiem vai izveido pats savu profilu. Partneru saziòa ir 100% bez maksas. Novçlam visiem jauki pavadît laiku un veiksmi, izmantojot partneru birþu.