Latvia
Ātrā meklēšana
Kategorija:
Vecums:
-
 
Bez maksas atrodi randiņu partneri no savas apkārtnes un nosūti viņam/viņai ziņu. Bez maksas izveido individuālu profilu ar savu aprakstu un saņem vēstules no citiem reģistrētiem lietotājiem.
Maris (31)
Rezekne
Dēka
Mīlestība ir tik skaista. Ja vien esi to atradis. Ja es būtu sākt savu dzīvi atkal jauna, es vēlētos darīt visu, kā vorher.Ich mīl...
Statuss: neprecējies
Es dzīvoju: viens

Atrašanās vieta:
Rēzekne
Andris (30)
Jurmala
Neregulāras tikšanās
Ja es vēlreiz varētu visu sākt no sākuma, dažas lietas es darītu citādi.
Statuss: neprecējies
Es dzīvoju: viens

Atrašanās vieta:
Jūrmala
Ivars (30)
Cesu novads
Dēka
Jā, es vēl esmu viens. Un tu? Meklēju skaisti un inteliģentas sievietes, kas padara mani laimīgu.
Statuss: neprecējies
Es dzīvoju: viens

Atrašanās vieta:
Cēsis
Dace (19)
Ventspils
Dēka
Vakaros man ir garlaicīgi. Vienmēr esmu tik vientuļa. Esmu bijis meklē partneri uz 2 gadiem. Tagad es esmu meklēju internetā vīrietis...
Statuss: neprecējies
Es dzīvoju: viens

Atrašanās vieta:
Ventspils
Kristine (43)
Riga
Neregulāras tikšanās
Meklēju mīļu vīrieti, kas mani uzklausītu un arī cītādi būtu ļoti pretimnākošs. Visi mani draugi ir draugs. Tikai man nebija. K...
Statuss: neprecējies
Es dzīvoju: viens

Atrašanās vieta:
Rīga
Liga (34)
Jurmala
Neregulāras tikšanās
Nekad nav par vēlu kaut ko mainīt savā dzīvē. Es noteikti atbildēšu. Kā jums? Vai jums ir arī viens? Es jā
Statuss: neprecējies
Es dzīvoju: viens

Atrašanās vieta:
Jūrmala
Vai tu partneri, attiecîbas vai lielo mûþa mîlestîbu? To visu ir iespçjams atrast ðeit, bezmaksas tieðsaistes brîvo personu birþâ. Sadaïâ 'Iepazîðanâs' (Dating Community) tu vari flirtçt ne tikai ar brîvâm personâm no sava reìiona, bet arî sazinâties ar cilvçkiem no visas pasaules, un vçlreiz iemîlçties. Izmantojot opciju 'Viòð meklç viòu' vai 'Viòa meklç viòu', tu vari atrast un satikties ar brîviem cilvçkiem tavâ tuvumâ. Vienkârði izvçlies atbilstoðo reìionu un tiks parâdîtas piemçrotas personas. Atbildi uz jau izveidotajiem iepazîðanâs sludinâjumiem vai izveido pats savu profilu. Partneru saziòa ir 100% bez maksas. Novçlam visiem jauki pavadît laiku un veiksmi, izmantojot partneru birþu.