Latvia
Ātrā meklēšana
Kategorija:
Vecums:
-
 
Bez maksas atrodi randiņu partneri no savas apkārtnes un nosūti viņam/viņai ziņu. Bez maksas izveido individuālu profilu ar savu aprakstu un saņem vēstules no citiem reģistrētiem lietotājiem.
Andris (30)
Jurmala
Neregulāras tikšanās
Ja es vēlreiz varētu visu sākt no sākuma, dažas lietas es darītu citādi.
Statuss: neprecējies
Es dzīvoju: viens

Atrašanās vieta:
Jūrmala
Maris (31)
Rezekne
Dēka
Mīlestība ir tik skaista. Ja vien esi to atradis. Ja es būtu sākt savu dzīvi atkal jauna, es vēlētos darīt visu, kā vorher.Ich mīl...
Statuss: neprecējies
Es dzīvoju: viens

Atrašanās vieta:
Rēzekne
Kaspars (40)
Salaspils novads
Neregulāras tikšanās
Vienkārši atraksti man ziņu. Vai jums ir arī viens? Reģistrēties drīz jūs ...
Statuss: neprecējies
Es dzīvoju: viens

Atrašanās vieta:
Salaspils
Ivars (30)
Cesu novads
Dēka
Jā, es vēl esmu viens. Un tu? Meklēju skaisti un inteliģentas sievietes, kas padara mani laimīgu.
Statuss: neprecējies
Es dzīvoju: viens

Atrašanās vieta:
Cēsis
Aija (26)
Ogres novads
Dēka
Ja Tev ir labs darbs, Tu esi uzmanīgs un pieklājīgs, tad vienkārši atraksti man un redzēsim, vai mēs saprotamies.
Statuss: neprecējies
Es dzīvoju: viens

Atrašanās vieta:
Ogre
Inga (31)
Jelgava
Dēka
Ja dzīvē viss iet šķērsām, kaut kad pienāks arī diena, kad viss būs atkal labi. Ja es būtu sākt savu dzīvi atkal jauna, es vēl...
Statuss: neprecējies
Es dzīvoju: viens

Atrašanās vieta:
Jelgava
Vai tu partneri, attiecîbas vai lielo mûþa mîlestîbu? To visu ir iespçjams atrast ðeit, bezmaksas tieðsaistes brîvo personu birþâ. Sadaïâ 'Iepazîðanâs' (Dating Community) tu vari flirtçt ne tikai ar brîvâm personâm no sava reìiona, bet arî sazinâties ar cilvçkiem no visas pasaules, un vçlreiz iemîlçties. Izmantojot opciju 'Viòð meklç viòu' vai 'Viòa meklç viòu', tu vari atrast un satikties ar brîviem cilvçkiem tavâ tuvumâ. Vienkârði izvçlies atbilstoðo reìionu un tiks parâdîtas piemçrotas personas. Atbildi uz jau izveidotajiem iepazîðanâs sludinâjumiem vai izveido pats savu profilu. Partneru saziòa ir 100% bez maksas. Novçlam visiem jauki pavadît laiku un veiksmi, izmantojot partneru birþu.